Handelsstatistikkene for september ble lagt frem tirsdag morgen og viser et fortsatt fall i eksport og import. Eksporten falt med 3,3 prosent sammenlignet med ifjor målt i dollar. Dette er bedre enn i august, men fortsetter en trend som begynte allerede i vinter.

Importras

Det var forventet en nedgang i importen på rundt 16 prosent. September-statistikkene viser at den falt med 20,4 prosent mot 14,3 prosent i august – over en femtedel sammenlignet med ett år siden.

Det er i hovedsak råvareimporten som drar statistikkene lavere. Dette skyldes også lavere råvarepriser enn for ett år siden.

Den kinesiske importen har falt sammenhengende de siste 11 månedene. Dette er den lengste nedgangen på over seks år.

- Importveksten er fortsatt svak. Dette tyder på svak innenlandsk etterspørsel, spesielt investeringsetterspørselen. Vi opprettholder vårt syn om at veksten i bruttonasjonalproduktet vil avta til 6,7 prosent i tredje kvartal, sier Kina-økonom Yang Zhao hos den japanske finansinstitusjonen Nomura til Bloomberg Business.

Det kinesiske tolldirektoratet oppgir vanligvis handelsstatistikkene i amerikanske dollar. For september benyttes den kinesiske valutaen i de offisielle statistikkene, men finansinstitusjoner har justert for valutasvingningene og viser et større fall enn målt i yuan.

Det var betydelig volatilitet på valutamarkedet etter devalueringen på to-tre prosent i august og september med en svakere yuankurs mot dollar.

Tror på bedring

Capital Economics mener de ser en bedring for den kinesiske økonomien. – Eksportstatistikkene er bedre enn forventet og gir et hint om bedre internasjonal etterspørsel. Selv om importen var svak fortsetter vi å tro at den innenlandske etterspørselen er sterkere enn hva disse statistikkene indikerer, sier Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i en kommentar.

Evans-Pritchard ser en bedring i den kinesiske økonomien og at Kinas største handelspartnere vil sørge for vekst i eksporten de kommende kvartalene. Økte investeringer i Kina vil føre til økt import.

- Selv om vi tar feil og medvinden ikke oppstår, vil handelsveksten uansett bedre seg i de kommende månedene. Dette skyldes svakere sammenligningsnivåer fra det kraftige fallet i råvareprisene vi så i fjor og svekket deflasjonen på prisene, sier Evans-Pritchard.

Nomura venter nye lettelser fra myndighetene.

- Gitt de labre vekstutsiktene forventer vi moderat stimuli fra myndighetene og monetære lettelser med nok et kutt i bankenes reservekrav i fjerde kvartal og fire reservekravkutt i 2016. I tillegg vil referanserenten bli kuttet to ganger med 25 basispunkter hver gang i 2026, spår et team fra Nomura i en rapport tirsdag formiddag.

Tredje fase av finanskrisen

Syv år etter at finanskrisen rammet USA og Europa er tredje fase i gang, ifølge den amerikanske finansinstitusjonen Goldman Sachs. Nå er det fremvoksende markeder som får føle stormkastene.

«Det er økt usikkerhet på hva konsekvensene av svakere utvikling i fremvoksende økonomier, lavere råvarepriser og mulig høyere renter i USA vil føre til. Det er en ny bekymring om hvor bærekraftig oppgangen på aksjemarkedene er og alt dette kan markere begynnelsen på en ny fase i den globale finanskrisen», skriver Goldman Sachs.

Gjeldssituasjonen i Kina og andre fremvoksende markeder er en bekymring for Goldman Sachs.

- Mye av svakheten i fremvoksende markeder og Kina gjenspeiler sannsynligvis en rebalansering av den økonomiske veksten og ikke en strukturell svikt. En slik justering vil ta tid, slik som det gjorde i USA og i Europa. Over tid vil det føre til en avvikling av de økonomiske ubalansene, noe som vil skape et grunnlag for en normalisering av økonomisk aktivitet, resultater og rentenivået», skriver Goldman Sachs.

Markedene

Investorer prøver å fordøye handelsstatistikkene fra Kina. Ved 6-tiden norsk tid har nesten alle aksjemarkedene i Asia falt, men det er foreløpig ingen panikk. Omsetningen av aksjer er høy ved de kinesiske børsene.

«Den svakere eksporten i Kina er sammenfallende med eksportutviklingen vi har sett i Sør-Korea og i Taiwan i september», skriver Nomura i en oppdatering.

DN følger markedene tett og vil oppdatere kontinuerlig på DN Direkte (http://www.dn.no/dndirekte/marked/).

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no