Statistikker fra 2015 viser at den internasjonale handelen, målt i amerikanske dollar, falt med 13,8 prosent i 2015. Dette er det største fallet siden 2009. Mye av årsaken skyldes kollapsen av råvarepriser, blant annet råolje og jernmalm.

Det er en svak vekst i handelsvolumet, ifølge CPB World Trade Monitor.

Venter på våren

Det japanske næringslivstidsskriftet Nikkon Asian Review har analysert prognoser og resultater for 78 prosent av Asias 331 største selskaper. Resultatene før skatt har falt med i gjennomsnitt syv prosent det siste året.

Dette er første gang siden 2008 at det har vært en resultatnedgang for Asias største selskaper. I 2010, da Kina gikk forbi Japan og ble verdens nest største økonomi, økte resultatene med 40,3 prosent.

Rundt 60 prosent av selskapene forventer enten underskudd eller en forverring av resultatet i år. Det er ikke bare tradisjonelle eksportører som merker nedgangen.

I Hong Kong er eiendomssektoren hardt rammet. Dette skyldes at færre kinesere kjøper eiendom i finansbyen. Mange har valgt å plassere pengene i eiendom i Shenzhen, som ligger like nord for Hong Kong – på det kinesiske fastlandet.

I Shenzhen økte eiendomsprisene med 52 prosent fra januar i fjor til i år. Selv om det er vårstemning i Asia, føles det som en iskald vinter for eiendomsselskaper i Hong Kong.

- Jeg har absolutt ingen anelse om når våren vil komme tilbake, sa styreformann Ronnie Chan hos eiendomsselskapet Hang Lung Properties, da han la frem årsresultatet.

Omsetningen stupte med 47 prosent for det børsnoterte eiendomsselskapet. Det var Kina-aktivitetene som reddet selskapet; boligsalget i Hong Kong falt med 88 prosent i 2015.

Kina-svekkelse svir

De thailandske selskapene har lagt bak seg et vanskelig år. De 20 største selskapene som inngår i Nikkei-undersøkelsen fikk et resultatfall på 26 prosent – fire ganger mer enn gjennomsnittet for Asia.

Den økonomiske veksten i landet er lavere enn Indonesia, Vietnam og Filippinene. Sentralbanksjefen sa på tirsdag at de vil nedjustere vekstprognosene for 2016 i løpet av mars.

Det thailandske statsoljeselskapet PTT fikk en resultatsvekkelse på 66 prosent i fjor. Datterselskapet PTT Exploration & Production, som har letevirksomhet i 10 land utenfor Thailand, økte underskuddet med 52 prosent fra 2014.

- Vi må suspendere noen av prosjektene. Noen klarer ikke å skape nødvendige inntekter som kan forsvare investeringene på grunn av oljeprisfallet, sier konsernsjef Tevin Vongvanich hos PTT til Nikkei Asian Review.

Mange asiatiske teknologiselskaper som har gjort seg avhengige av den kinesiske økonomien har gått på store tap. De taiwanske komponentleverandørene Innolux og AU Optronics fikk underskudd i fjerde kvartal.

Reiselivssektoren har vært et lyspunkt for blant annet Thailand. Hotellmanagementselskapet Banyan Tree, som har bygd opp et av de største hotellkjedene i Asia siden årtusenskiftet, fikk et underskudd på 175 millioner kroner i fjor.

En av årsakene var ubetalte regninger fra kinesiske hotelleiere dom benytter selskapets merkenavn og tjenester.

- Katastrofale tap

Til tross for resultatsvikten hos storselskapene lar ikke asiatiske entreprenører seg skremme – spesielt ikke kinesiske, som har tilgang til rekordstore beløp i oppstartsmidler.

Rundt 780 kinesiske investeringsselskaper med støtte fra det offentlige hentet inn rundt 2000 milliarder kroner i 2015, ifølge tallmateriale innhentet av Zero2IPO Group.

Dette er i all hovedsak offentlige midler som er øremerket entreprenører innenfor teknologisektoren. Kinesiske myndigheter håper at dette skal bidra til å skape nye, større selskaper som med tiden kan konkurrere internasjonalt.

Private investorer og investeringsselskaper rister på hodet av eksperimentet.

- De har denne fantasien om at hvis de gir alle penger så vil de skape entreprenører. Uerfarne eller korrupte ledere vil sannsynligvis investere i en rekke selskaper som kopierer hverandres forretningsmodeller uten å gjøre disse store nok til å bli profitable. Dette vil føre til katastrofale tap for myndighetene, sier grunnlegger Gary Rieschel hos Qiming Venture Partners til Bloomberg.

Han mener det er en feil oppfatning å tro at per penger vil drive innovasjon. Han sier til Bloomberg at myndighetene bør tilrettelegge for økt tilgang til informasjon og bedre utdannelse for å fremme entreprenørskap.

- Det er vanskelig å se for seg hvordan dette ikke skal ende dårlig, sier han.

Markedene

Det har vært et bredt børsfall i Asia på onsdag formiddag – ledet av børsene i Shanghai, Shenzhen og Tokyo.

Årsaken er elendige handelsstatistikker fra Kina og usikkerhet rundt råvareprisene. Prisene på olje og jernmalm har steget kraftig den siste uken og investorer er i tvil om dette vil fortsette eller om bunnen på nytt skal testes ut.

«Aksjemarkedene har endelig bukket under for de elendige økonomiske indikatorene fra Kina. Råvareindustrien er hardest rammet», skriver markedsanalytiker David Madden hos IG i en markedsoppdatering onsdag morgen.

Han mener at investorer tolker den økonomiske svekkelsen i Kina som om at myndighetene vil prøve å komme på banen med tiltak for å opprettholde den økonomiske veksten på dagens nivå – i underkant av syv prosent i året.

«Beijing har en lang historie med å lansere tiltakspakker når de føler det er berettiget. Av den grunn holder investorer med et langsiktig perspektiv ut i håp om ytterligere lettelser», skriver Madden.

Sjekk ut DN Investor. Her vil du finne de siste markedsnyhetene fra hele verden og detaljerte markedsstatistikker og nøkkeltall.

Følg markedene på DN Investor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.