Bare timer før den offisielle innkjøpssjefsindeksen ble lagt frem i Kina svarte sentralbanken med å sette ned reservekravet til bankene med 50 basispunkter. Dette vil gi bankene mulighet til å foreta større utlån og ikke plassere kapitalen hos sentralbanken. Dette vil kunne øke bankenes utlån med over 900 milliarder kroner, ifølge Bloomberg Insight.

- Fortsatt nedgang

På morgenkvisten ble den offisielle innkjøpssjefsindeksen (pmi), som utarbeides av National Bureau of Statistics, fremlagt. Den viste en måling på 49 – verre enn hva som var forventet.

En pmi-måling på under 50 er en indikasjon på lavere aktivitet i industrisektoren. Målingen har ikke vært verre siden januar 2009 da finanskrisen herjet for fullt over store deler av verden og etterspørselen etter kinesiske produkter var svært svak.

Handelsstatistikker fra Kinas handelspartnere viser at etterspørselen fra Kina er svak. Den globale handelen falt i 2015 og dette er en trend ekspertene forventer vil fortsette inn i 2015.

Kina er det nest største eksportmarkedet for Thailand, og eksporten har falt med 6,1 prosent i år.

Det forventes at kinesiske myndigheter vil komme ytterligere på banen med tiltak de neste ukene og månedene. Så langt har dette dreid seg om å svekke valutaen og tilrettelegge for økte utlån fra bankene.

- De vil kjøre en ekspansiv politikk, men vil gå vekk fra valuta- og tilbudssiden og til å stimulere til reformer på etterspørselssiden. Kommende statistikker vil vise en fortsatt nedgang i økonomien, spår leder av Kina-analyser hos Marquarie Securities, Larry Hu, overfor Bloomberg News.

- Fall i alle kategorier

Timer etter at den offisielle innkjøpssjefsindeksen ble fremlagt kom den private indeksen, hvor mange mellomstore bedrifter inngår. Caixin-indeksen var verre enn den offisielle indeksen og endte på 48 – mot forventet 48,4

«Indeksen viser et fall for alle kategorier, blant annet produksjon, nye ordrer og sysselsetting. Dette signaliserer en forverring i situasjonen og er i tråd med signalene om at veien fremover blir humpete. Regjeringen må presse på videre med reformer ved å vedta en moderat tiltakspolitikk. Den må støtte økonomien på andre måter for å forhindre at den faller utenfor stupet», skriver sjeføkonom He Fan hos Caixin Insight Group. (Saken fortsetter under).

 

Kinesiske myndigheter argumenterer for at reformarbeidet er underveis, men innrømmer at dette er forsinket. For første gang utgjorde tjenesteytende sektor en større del av den kinesiske økonomien enn eksportsektoren i 2015. Dette er en trend som forventes å fortsette.

Dystert bilde

Ifølge Asia-analytiker Amy Yuan Zhuang hos Nomura Markets er industrisektoren et av de største problemene for den kinesiske økonomien. Det er overkapasitet, svak etterspørsel fra det kinesiske markedet og eksportmarkedene.

- Innkjøpssjefsindeksstatistikkene i dag fortsetter å male et dystert bilde av den kinesiske økonomien, som er under press på grunn av situasjonen i industrien. Kuttet i reservekravet på mandag tyder på at myndighetene også er bekymret, skriver hun i en oppdatering.

Hun advarer mot å lese for mye i statistikkene fra årets første to måneder på grunn av kinesisk nyttår, som avholdes på ulike tidspunktet fra år til år.

- Det er ingen bedring i den kinesiske økonomien i februar, noe begge de to innkjøpssjefsindeksene viser. Ingen av målingene innfridde markedets forventninger, noe som bare fyrer opp rundt bekymringen om en kraftig oppbremsing. Det er ingen tvil om den gjeldende skjøre tilstanden for den kinesiske økonomien, skriver hun.

Spredning til Asia

Innkjøpssjefsindekser fra hele verden for februar vil bli offentliggjort de neste timene. Asiatiske målinger viser det er negative utsikter.

Begge de to kinesiske målingene – både den offentlige og en privat måling – viser et fall i aktiviteten. Fallet er større enn hva som er forventet og gjelder alt fra småselskaper til store statskontrollerte konglomerater.

I Japan karakteriseres situasjonen som stabil.

«Driftsforholdene i den japanske industrien var lite endret i februar etter en solid forbedring i januar. Produksjonsveksten avtok marginalt sammen med en tilsvarende liten nedgang i ordreinngangen», skriver Amy Brownbill hos Markit, som har ansvaret for undersøkelsen.

Den japanske innkjøpssjefsindeksen falt fra 53,2 i januar til 50,1 i februar.

Også på Taiwan falt aktiviteten. Den taiwanske økonomien er avhengig av etterspørsel fra Kina. Der rammes sysselsettingen med full styrke. Ikke siden finanskrisen i 2009 har fabrikkene redusert bemanningen i et like høyt tempo som i februar.

Den taiwanske innkjøpssjefsindeksen endte på 48 – ned fra 48,4 i januar.

Målinger over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Indeksen består av minimum fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Markedene

Den svake nedgangen ved de asiatiske aksjemarkedene fra morgenen av har snudd til en tilsvarende oppgang – leder av børsene i Hong Kong og Taiwan.

Ved de kinesiske børsene er det fortsatt nervøsitet hvor markedsaktører prøver å tolke mandagens kutt i bankenes reservekrav, som kan føre til økte utlån - rundt 685 milliarder yuan (910 mrd. kroner), ifølge estimater fra Bloomberg Intelligence.

Innkjøpssjefsindeksmålingene tyder imidlertid på en svakere aktivitet i industrien. Dette har vært en bekymring hos mange de siste månedene med overkapasitet og flere hundre børsnoterte «zombie-selskapet» som overlever takket være lånevillige banker.

Les også: 6 millioner oppsigelser i vente i Kina

 
Makroøkonom: Kina tør ikke å tillate en fullstendig valutakollaps  

Følg markedene på DN Investor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.