Kinesiske småinvestorer har alltid jaktet på investeringer hvor de kan tjene penger. Da finanskrisen rammet resten av verden kastet de seg på eiendomsmarkedet. Prisene gikk rett opp og det var ikke uvanlig å kunne få en fortjeneste på 30 prosent i året.

Fra aksjer til obligasjoner

For ett år siden var det aksjemarkedet som lokket til seg småinvestorer. Nøkkelindeksen ved Shenzhen-indeksen ble tredoblet på ti måneder. Mange lånte penger til aksjeinvesteringer og sitter med store gjeldsforpliktelser etter at markedet stupte i sommer.

Nå er det obligasjonsmarkedet som tiltrekker seg risikovillige investorer. Tilsvarende aksjeinvesteringer er mye av investeringene i obligasjoner gjeldsfinansierte. For mange er håpet å tilbakebetale gjeld de har opptatt i aksjemarkedet.

I mai utgjorde marginlån, hvor investorer har finansiert aksjekjøp med lån fra meglerhus og finansinstitusjoner, ni prosent av omsettelige aksjer ved Shanghai-børsen. Dette var over tre ganger høyere enn ved USA-børsene. Siden den gang har Shanghai-børsen falt 35 prosent.

Den samme gjeldsfesten er i ferd med å ta av i obligasjonsmarkedet. Investorer benytter strukturelle spareprodukter for å låne maksimalt.

- Flere verdipapirforetak, fond og banker tilbyr strukturelle spareprodukter er belånt tre ganger – noen investorer utnytter dette med å låne inntil ti ganger, sier rentestrateg Yang Chen hos Bank of America Merrill Lynch i Hong Kong til Wall Street Journal.

Utstedelser av nye obligasjoner nådde nesten 2500 milliarder yuan (3200 mrd. kroner) i september. Dette er dobbelt så høyt som i samme måned i fjor.

Ser etter kollapssignaler

Differansen mellom kinesiske statsobligasjoner og selskapsobligasjoner med AAA-rating har falt fra 180 basispunkter for ett år siden til 97 i oktober.

- Problemet er at rentedifferansen er for lav til å rettferdiggjøre underliggende forhold, sier Chen.

Andre finansinstitusjoner har påpekt den samme risikoen i det kinesiske obligasjonsmarkedet, blant annet HSBC og Commerzbank.

- Globale investorer ser etter signaler av en kollaps i Kina. Det i seg selv er nok til å øke risikoen for et krasj. Dette spillet kan ikke fortsette til evig tid, sa seniorøkonom Zhou Hao hos Commerzbank til Bloomberg Business i forrige uke.

Frykten er at panikken skal sette inn i obligasjonsmarkedet eller at myndighetene strammer inn.

- Kredittrisikoen er ikke riktig priset inn. Vi håper at myndighetene på et tidspunkt griper inn for å redusere den høye gjeldsgraden på obligasjonskjøp før dette går for langt, sier analysesjef Zhi Ming Zhang hos HSBC til Wall Street Journal.

 

Unngikk resesjon

Singapore er det første landet i Asia med å legge frem vekststatistikker for tredje kvartal. Miniputtstaten fikk en negativ vekst i andre kvartal og det var forventet at landet ville havne inne i en teknisk resesjon med to kvartaler med negativ vekst.

Singapore fikk en økonomisk vekst i bruttonasjonalproduktet på 0,1 prosent sammenlignet med andre kvartal.

Sentralbanken har svekket valutaen de siste månedene og dette har gitt drahjelp til eksportsektoren. Det siste året har den singaporske dollaren svekket seg fra 1,27 mot en amerikansk dollar til 1,4.

«Utsiktene for økonomien er dårlige, men det er ingen grunn til panikk», skriver Asia-økonom Daniel Martin hos Capital Economics i en rapport.

 

Frykter Kina-deflasjon

De kinesiske forbrukerprisene økte med kun 1,6 prosent i september; lavere enn myndighetenes mål om en prisvekst på mellom to og tre prosent.

- Det er tydelig at prispresset er deflasjonsutløsende, sier sjeføkonom Xu Gao hos Everbright Securities, i et intervju på Bloomberg TV på onsdag formiddag.

Produsentprisene fortsetter å falle med 5,6 prosent. Dette er en trend som startet ved inngangen til 2012 og fortsatt i 43 måneder i strekk.

- De svake produsentprisene setter søkelyset på den alvorlige overkapasiteten og svak innenlandsk investeringsvekst, sier Kina-økonom Yang Zhao hos Nomura till CNBC.

 

Markedene

De elendige inflasjonsstatistikkene fra Kina og tilsvarende dårlige handelstall på tirsdag burde ha sendt det kinesiske aksjemarkedet lavere. Nøkkelindeksene har ligget flatt på formiddagen lokal tid.

Investorer tolker disse statistikkene positive da de tror det vil føre til nye tiltak fra kinesiske myndigheter for å få fart på økonomien de neste kvartalene.

DN følger markedene tett og vil oppdatere kontinuerlig på DN Direkte (http://www.dn.no/dndirekte/marked/).

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no