Norge bør føre en mer liberal innvandrings- og asylpolitikk enn det vi gjør i dag. Norge trenger innvandrere. Uten dem kunne dagens boom fått en brå og smertelig slutt.

Om noengang har vi i tillegg både kapasitet og råd til å ta imot flere flyktninger. Ingen ville husket den barmhjertige samaritaner hvis han bare hadde vært snill. Han hadde penger også. Norge har mer penger enn de fleste land.

Vi bør være åpnere for innvandrere og flyktninger fra andre land, men uten å være naive. Flere innvandrere fra fjernere strøk av kloden mange med krigstraumer vil skape integrasjonsproblemer. Norge bør likevel si ja til flere flyktninger og asylsøkere, fordi våre problemer er beskjedne i en internasjonal sammenheng.

Likevel er ikke løsningen å la afghanerne som har marsjert fra Trondheim og demonstrert utenfor Stortinget, få opphold.

Norske politikere har bevisst og etter smertelige erf#229er valgt å delegere beslutninger om asyl og opphold på humanitært grunnlag til et system av råd og utvalg, med innlagte sjekk- og kontrollrutiner.

Denne gangen har en gruppe afghanere med endelig avslag fått omfattende medieoppmerksomhet og mange støttespillere. Det er lett å forstå at de utviste afghanerne er fortvilet over avslaget og benytter de mulighetene de har for å få bli i landet. Det er ingen tvil om at situasjonen i Afghanistan er svært vanskelig. Derfor er det også forståelig at mange nordmenn støtter afghanerne og ønsker å hjelpe dem.

Men det er regelverket og ikke medieoppmerksomheten som bør være avgjørende for hvem som får opphold.

Noe annet vil sende et signal til markedet for profesjonell menneskesmugling om at det norske regelverket lar seg påvirke, hvis man bare oppfører seg på en spesiell måte.

Å åpne norske grenser helt, er umulig. Et sted må listen legges.

Norske politikere bør gi landet mer liberale lover og reguleringer og la flere innvandrere og flyktninge slipper inn. Deretter bør de avholde seg fra å overstyre lovene de selv har vedtatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.