Steinar Holden

Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo, og Gisle J. Natvik, professor ved Handelshøyskolen BI