Steinar Holden

Steinar Holden, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo