Knut Anton Mork

Professor ved NTNU og Handelshøyskolen BI