Trym Riksen

Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning i Gabler