Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup, direktør, og Ole Jacob Sending, forskningssjef, begge ved Norsk utenrikspolitisk institutt – Nupi