Ulf Sverdrup

Direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt