Gøril Bjerkan

Siviløkonom, samfunnsøkonom og dr. juris