Kjetil Wiedswang

Kjetil Wiedswang er kommentator i Dagens Næringsliv