– Avinor har kommet frem til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende fireårsperioden, sier Jon Sjølander, som er konserndirektør for strategi.

Beslutningen er tatt etter en gjennomgang av lufthavnsystemet, gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Men for å beholde dagens lufthavnstruktur, blir det nødvendig med en rekke omstillingstiltak, slås det fast.

– Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet for effektivisering slik at lufthavnenes rolle kan styrkes og videre drift forsvares. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og veistandard, sier Sjølander.

De lokale lufthavnenes rolle for bosetting og næringsutvikling vil stå sentralt og skal sees i sammenheng med endringer i øvrig transporttilbud, kostnader ved drift og vedlikehold og omfanget av statlig støtte.

Lufthavnene i Nordland og Fagernes lufthavn er ikke vurdert i denne prosessen, da analyser og vurderinger er igangsatt gjennom tidligere NTP-prosesser og særskilte politiske vedtak.

17 lokale lufthavner er omfattet i analysen, som blir en del av grunnlaget i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2027. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.