Dagens avis (digital)

DN 2018-04-14 DN.no
DN.no
laksemerdene for å sjekke om det er hull i veggene og se at alt fungerer. I denne laksemerden er det cirka 2000000 laks på 1 kg. Foto: Aleksander Nordahl

Rømt laks må hindres i å gyte

Rømt oppdrettslaks har negativ effekt på villaksbestandene. Hvor stor effekt og når den kommer, vet vi ikke nøyaktig, men antall rømt laks som gyter avgjør.