Dagens avis (digital)

DN 2018-08-27 DN.no
DN.no
Amerikanere valgte Barack Obama som sin øverste leder, fordi han var en dyktig retoriker, men ikke minst fordi har klarte å formidle et håp om fremtiden, skriver artikkelforfatteren,

Hvorfor følger vi ledere?

Det er når noe er vanskelig at medarbeidere særlig trenger lederskap.