Dagens avis (digital)

DN 2018-09-21 DN.no
DN.no
Resultatene viser store forskjeller mellom kommuner. Dersom man på mellom- og ungdomstrinnet sammenligner de ti prosent beste kommunene med de ti prosent dårligste, tilsvarer forskjellen i læring nesten et helt skoleår.

Kronikk: Det er store forskjeller i elevenes læring mellom kommuner. Oslo-skolen er best

Det finnes skoler med lavt læringsutbytte i Oslo-skolen også, selv om det er svært få.