Dagens avis (digital)

DN 2018-11-17 DN.no
DN.no
En konsekvens er at det ventes mye i norsk politi. Det ventes på ressurser og viktige avklaringer. Det fører til beslutningsvegring, frustrasjon og oppgitthet. Det gjør at ledere ikke får nødvendig myndighet til å lede, noe vi vet er en suksessfaktor for gjennomføring av reformer.

Nærpolitireformen må reddes

En ny politidirektør må forhindre at nærpolitireformen blir enda et offentlig prosjekt som ikke leverer som forutsatt.