Dagens avis (digital)

DN_2017-07-10 DN.no
DN.no
Statoils fornybardirektør Irene Rummelhoff og hennes vind- og karbonfangstsjef Stephen Bull drømmer om å lage grønt hydrogen direkte fra naturgass.  Foto: Per Ståle Bugjerde

Statoil kan gi Norge hydrogenfabrikk

Statoil vil gjøre naturgass om til ren hydrogen og drar i gang en studie i Nederland. Senere kan det bli hydrogenfabrikk i Norge.