Dagens avis (digital)

DN_2017-07-24 DN.no
DN.no
Den dyre byen blir omsider en enklave av høyinntektshusholdninger. Folk fra ulik inntektsbakgrunn blir stadig mer splittet geografisk, og det skaper økt ulikhet og risiko for polarisering, og kanskje til og med alvorlige konflikter, sier forfatteren. Her fra Barcode, Bjørvika. Foto: Per Ståle Bugjerde

Ulikhet og utbygging

Hva skjer når vanlige folk ikke har råd til å bo i byen?