Dagens avis (digital)

DN 2017-06-06
Konsernsjef Preben Carlsen i Trigger om deres ferske undersøkelse om teknologi og digitalisering. --- Foto: Per Thrana

Misforståelser om digitalisering

Når Preben Carlsen i Trigger snakker høyt om hvor viktig digitalisering er akkurat nå og kritikerne svarer at «det har vi drevet med i årevis», har begge parter rett.