Dagens avis (digital)

DN 2017-06-15 DN.no
DN.no
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund skal starte forhandlinger om nytt CO2-fond. Bak står departementsråd Tom Rådahl. Foto: Øyvind Elvsborg

Forhandler om CO2-milliarder

Regjeringen og NHO skal forhandle om å få CO2-avgiftene overført til et fond i stedet for til statskassen. Fondet skal brukes til å belønne næringsliv som kutter CO2-utslippene.