Dagens avis (digital)

DN 2017-09-14 DN.no
DN.no
DNO-styreleder Bijan Mossavar-Rahmani venter at utbetalingene fra kurdiske myndigheter (KRG) vil øke med 30 prosent mot slutten av året, som en konsekvens av den økte eierandelen i Tawke-feltet. Her sammen med Trond Omdal (til venstre) i Pareto. Foto: Aleksander Nordahl

– Pengene kommer

– Jeg ønsker å avlive myten om at pengene fra Den kurdiske regionale regjeringen (KRG) til DNO ikke kommer. De kommer, sier styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO