Dagens avis (digital)

DN 2017-09-14 DN.no
DN.no
En eiendomsskatt skal ikke falle på et mindretall av eiendommer som befinner seg i utvalgte bydeler, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gunnar Blöndal

Oslo-skatten bør opp i Høyesterett

Eiendomsskattesaken i Oslo har prinsipielle sider og hører hjemme i Høyesterett.