Dagens avis (digital)

DN 2017-09-14 DN.no
DN.no
De neste årene vil bli preget av omstilling, digitalisering og en aldrende befolkning, for å nevne noe. Samtidig viser regjeringens egen perspektivmelding, som ble lagt frem for kun noen måneder siden, at statens utgifter vil øke raskere enn inntektene, skriver kronikkforfatteren. Foto: Javad Parsa

Den vanskelige annenperioden – utfordringer i kø

Nå må regjeringen gjennomføre reformer og sørge for omstilling, slik den lovet for fire år siden. Men uten økt oljepengebruk.