Seadrill-analytiker Truls Olsen i meglerhuset Fearnley Securities mener Seadrill nå blir best stilt av alle riggselskapene når det gjelder betalingsevne.

– Seadrill får den lengste likviditetsløpetiden av de store riggselskapene. Det har nå likviditet som holder til rundt 2023, mens de store riggselskapene dør i 2019 eller 2020 hvis man tenker på bare dagens likviditet, sier Olsen.

Likviditet betyr betalingsevne og er evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt og lignende. God likviditet betyr at man har mulighet til å dekke forventede og uforutsette utgifter.

– Man har nå fem år før man trenger å se et bedre marked. Man får en opsjonsverdi mot markedsbedring knyttet til løpetiden man har, det er selvfølgelig interessant, sier Olsen.

– Når markedet bedrer seg, får man høyere verdi på riggene og dermed høyere egenkapitalverdi, legger han til.

«Tiltrekkende investeringsobjekt»

Analytikerne Harald Øyen og Terje Fatnes i meglerhuset SEB mener løsningen viser John Fredriksens helt unike posisjon i kapitalmarkedet. Kombinasjonen av dype lommer og måten systemet hans klarer å navigere hele kapitalmarkedet på tvers av banker, obligasjoner og egenkapital er en posisjon omtrent bare «Big John» har, ifølge Øyen og Fatnes.

– Vi ser den foreslåtte refinansieringen som et nytt eksempel på hovedaksjonærens unike finansielle kapasitet siden 1,1 milliarder kroner i friske midler allerede er på plass, skriver analytikerne i rapporten som er titulert «JF steps up to the plate».

Dagens aksjonærer får kun to prosent eierskap i den nye strukturen. Analytikerne Stian Malterudbakken og Sebastian Grindheim i meglerhuset Arctic Securities mener det nye selskapet vil få en markedsverdi på rundt 6,3 milliarder kroner.

– Nye aksjonærer vil eie 25 prosent av egenkapitalen etter restruktureringen er gjennomført, det indikerer en markedsverdi på 800 millioner dollar etter restrukturering, skriver analytikerne i en rapport.

– Når man legger restruktureringsplanen til grunn, vil Seadrill være et tiltrekkende investeringsobjekt etter at restruktureringen er gjennomført, og vi mener de nye aksjene vil være svært attraktive, legger de til.

Ingen avdrag til 2020

Avtalen Seadrill annonserte natt til onsdag norsk tid, medfører at det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet blir tilført 1,06 milliarder dollar, snaut ti milliarder kroner, i ny kapital. Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital. Dette opplyser selskapet i en børsmelding natt til onsdag norsk tid.

Omstruktureringsplanen er inngått med over 97 prosent av långiverne, rundt 40 prosent av obligasjonseierne og en investorgruppe ledet av Fredriksen-familien – Seadrills største aksjonær. Selskapets utlånsbanker har inngått avtale om å utsette løpetiden på lånene, til sammen 5,7 milliarder dollar, med omtrent fem år uten avdrag frem til 2020.

Restruktureringen er Seadrills redningsplan og består i tillegg av utsettelser av gjeldsforfall og konvertering av gjeld til aksjer.

«Kommer veldig godt ut av det»

Truls Olsen i Fearnley Securities mener utfallet er det beste man kunne fått, gitt selskapets gjeldssituasjon og dagens riggmarked.

– Så lenge formålet er å beskytte bankene, og det er det, er dette den beste løsningen og lik den Seadrill tidligere har skissert opp, sier Olsen.

– Bankene kommer veldig godt ut av det, de får et ganske stort nåverditap, men det lever en bank ganske fint med, legger han til.

Han mener Chapter 11-prosessen vil ta åtte til 12 måneder.

– Jeg tror det skal bli vanskelig å få det til veldig mye raskere, sier Olsen.

– Dagens aksjonærverdier er for alle praktiske formål borte, men nye Seadrill kan bli en interessant øvelse å putte pengene i, legger han til.

Anbefaler Transocean og Borr

Analytikeren mener riggbransjen har passert det verste.

– Vi har gått fra å være i en ensidig nedadgående trend hvor alt er i fritt fall til å komme i transformasjonsfase. Jeg tror vi er på god vei mot et bedre marked, sier Olsen.

– Flere rigger kommer tilbake i arbeid og vi i er nå i en fase hvor aktiviteten begynner å bedre seg, legger han til.

Han mener markedet kan bedre seg raskere fremover enn mange har ventet.

– Man må få ryddet unna overkapasitet, og det er den perioden vi går inn i nå. Hvilke rigger skal hugges opp, hvilke skal jobbe. Jeg tror den «kalde» flåten som er i opplag, er mindre tilgjengelig enn folk tror, og at det derfor går fortere å rydde opp i flåten, sier Olsen.

Han har en kjøpsanbefaling på riggselskaper som Rowan, Transocean og Borr, men ser fortsatt noen som kanskje ikke vil overleve, tross bedre markedsforhold.

– Fred. Olsen Energy henger i en tynn tråd, fordi det har for mye gjeld. Det må som Seadrill ta grep som koster egenkapital. Ellers ser det stort sett bedre ut for resten av aktørene nå, sier Olsen.(Vilkår)

En formel 1-bil for gaten