Dagens avis (digital)

DN 2017-12-08 DN.no
DN.no
Foto: John Shepherd/Getty Images

DN mener: Afp er et regnestykke som ikke går opp