Dagens avis (digital)

DN 2017-12-08 DN.no
DN.no
I Fredrikstad er det høy betalingsvillighet for å bo i eller nær et kulturmiljø. Mange ønsker å bo i nærheten av Gamlebyen. Ifølge undersøkelsen øker det verdien av disse boligene med mellom 14 og 18 prosent. Foto: Istock/Getty Images

Kulturminner lønnsomt for Norge

Kulturminnenes samfunnsøkonomiske verdi er stor, ifølge ny studie. De gir omsetning, arbeidsplasser og økte boligverdier.