Dagens avis (digital)

DN 2017-12-08 DN.no
DN.no
Goliat-plattformen har vært forfulgt av en nærmest endeløs rekke problemer, men olje- og energiminister Terje Søviknes mener at feltet, tross problemene, til syvende og sist vil gi positiv avkastning på investert kapital. Foto: Marius Fiskum

Feil konklusjoner om Goliat

Kari Elisabeth Kaski (SV) kommer med en rekke kjente, men gale premisser og påstander om lønnsomheten knyttet til Goliat-feltet i DN 5. desember.