Dagens avis (digital)

DN 2017-12-08 DN.no
DN.no
Det er vesentlig å skape plass for en kreativ hånd i en tvehendig ledelsesmodell. Foto: Istock/Getty Images

Når verden er i permanent testmodus

Når verden endres så gjennomgripende og fort som den gjør nå, forsterkes de grunnleggende strategiske dilemmaene mellom kort og lang sikt, og det gamle og det nye.