Dagens avis (digital)

DN 2017-12-08 DN.no
DN.no
I 2012 tronet Shanghai på topp av Pisa-testen, mens USA var helt nede på 39. plasss. Spørsmålet forskerne stilte, var om forskjellene mellom Shanghai og USA delvis reflektere forskjeller i motivasjon. Her spiser elever i Shanghai lunch. Foto: Chandan Khanna/AFP/NTB Scanpix

Den skjeve Pisa-testen

Pisa-testen måler kompetanse kun når elevene er motivert til å yte sitt beste. Den favoriserer land der elever er motivert for testing.