DN skrev torsdag at Christiania Securities får kritikk av Finanstilsynet for måten kundene måtte betale for hyppige transaksjoner. Meglerhuset påpeker at punktet Finanstilsynet har slått ned på, er at foretaket hadde incentiver til hyppige transaksjoner. Ifølge Finanstilsynet utgjorde selskapets kurtasjemodell en åpenbar interessekonflikt, da den ga foretaket incentiver til å øke transaksjonshyppigheten for å øke egne inntekter.(Vilkår)

Vilkår