Dagens avis (digital)

DN 2018-02-05 DN.no
DN.no
Det er ett år siden delingsøkonomiutvalget leverte sin rapport. Etter det har det vært stille, ikke minst fra regjeringen som bestilte rapporten. Fartein Rudjord

Trenger hastetiltak mot it-gigantene

Moms fra første krone, omsetningsavgift og tvungen rapportering er hastetiltak som tvinger gigantene til å legge igjen litt mer i Norge.