Dagens avis (digital)

DN 2018-04-16 DN.no
DN.no
Ledere gjør ikke alltid det teoriene og de fine modellene sier de burde gjøre, skriver artikkelforfatteren. Foto: Istock/Getty Images

Barrierer for effektiv ledelse

Kanskje skal vi snakke om «godt nok» når vi diskuterer ledelse, og heller forstå hvordan hindringer for god ledelse kan fjernes.