Dagens avis (digital)

DN 2018-08-18 DN.no
DN.no
Forskning har lenge påpekt at medikalisering av hverdagsutfordringer er medvirkende årsak til sykefravær og uføretrygd, skriver innleggs­forfatteren.

Kanskje full sykelønn heller gir færre i jobb?