Dagens avis (digital)

DN 2018-10-10 DN.no
DN.no
Det vi kan frykte er at kontroll over mobilnettene våre kan bli brukt til spionasje på norske økonomiske og sikkerhetsmessige interesser, eller som pressmiddel i en eventuell tilspisset internasjonal situasjon, skriver innleggsforfatteren.

Snowden, Huawei og Super Micro

Det er umulig å sjekke hvorvidt det elektroniske utstyret du kjøper, opererer på tvers av dine interesser.