Dagens avis (digital)

DN 2018-10-15 DN.no
DN.no

Kritikken av ledelsesfaget

Samfunnsøkonomen Eric Nævdal har lest ledelseslitteratur som fanden leser Bibelen, men han er inne på noe.