Dagens avis (digital)

DN 2018-11-28 DN.no
DN.no
Vi jobbar aktivt for å redusere utsleppa, men skal det framleis vere eit mål å hauste av ressursane i havet, er dei viktigaste tiltaka for å redusere utsleppa frå fiskeflåten i fiskeripolitikken, og ikkje i avgiftspolitikken, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra havneområdet i Berlevåg.

Klarer klimamåla utan auka avgift

Fiskeflåten har som mål å redusere utsleppa med 40 prosent frå 2005 til 2030. Det kan flåten oppnå utan å auke CO2-avgifta.