Dagens avis (digital)

DN 2018-12-06 DN.no
DN.no
Antall produkter som er koblet til internett er stort og økende. Manglende ikt-sikkerhet i slike produkter kan utgjøre en trussel for forbrukere, virksomheter og samfunnssikkerheten. Her fra operasjonssentralen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Fem tiltak for økt datasikkerhet

Vi må styrke datasikkerheten i Norge. Her er fem tiltak for en slik styrking.