Dagens avis (digital)

DN 2018-12-06 DN.no
DN.no

Listhaug vil ikke klare å stjele nei-saken