Dagens avis (digital)

DN 2018-12-06 DN.no
DN.no
For tusen av en nedlastbar lydfil/lydbok, tjener forfatteren rundt 38.000 kroner, det vil si rundt 40 prosent mindre enn på en papirbok.

Innlegg: Til beste for hvem, og for hva?

Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard er bekymret for bokleserne. For ham synes en bok å være en vare på lik linje med oppvaskmiddel og ketchup.