Dagens avis (digital)

DN 2018-12-06 DN.no
DN.no
Norges Bank planlegger å heve styringsrenten i mars. Deretter ser sentralbanken for seg ytterligere fem rentehevinger innen utgangen av 2021.

Norge trenger ikke høyere rente nå

Høy gjeld i mange hjem gjør at renteøkning biter mer enn før. Norges Bank må unngå renteøkninger som svekker økonomien.