Dagens avis (digital)

DN 2018-12-06 DN.no
DN.no
Tidligere eier av «golden oldies»-selskapet Omicron, Bernt D. Ellingsen, møtte denne uken til muntlige forhandlinger i Oslo tingrett.

Omicron-eier Bernt D. Ellingsen solgte 8,5 millioner for 300.000 kroner til sin egen forlover

Småsparerne som har krevd arrest i Ellingsens eiendeler frykter at han unndrar verdier fra erstatningssøksmålet de har varslet.