Dagens avis (digital)

DN 2018-12-07 DN.no
DN.no
Lovdata har i praksis monopol på arkivet til Høyesterett og bruker dette monopolet til å blokkere tilgang for privatpersoner som gjennom skattepenger har finansiert Høyesterett.

Hindrer konkurranse fra private

Lovdata forsøker å stanse vår dugnadsbaserte nettjeneste Rettspraksis.no. Støtter Stortinget søksmål som skal hindre at Stortingets intensjon oppfylles?