– Ved inngangen til året kunne man håpe på 100 milliarder i eksportverdi for sjømatnæringen. Vi ser nå at det er lite trolig å nå 100 milliarder i år, sier Asbjørn Rørtveit, som er Sjømatrådets direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Norsk sjømat har hatt en rekordstor vekst på i snitt 15 prosent de fire siste årene, med samme utvikling ville eksportverdien passere 100 milliarder i år. Mange analytikere og politikere forventet at det ville skje, men det skjer neppe.

Etter årets første ni måneder flater veksten ut. Analytikerne i Sjømatrådet anslår at eksportverdien trolig øker fra 91 milliarder i fjor til 95 milliarder i år. Det er en økning på fire prosent og nok en gang ny rekord, men altså under milepælen på 100 milliarder.

Svak september

– Vi hadde en svakere september enn fjoråret, sier Rørtveit og viser til at sjømateksporten i september i år var fem prosent lavere enn i fjor. Nedgangen i september skyldes redusert salg av laks til EU og makrell til Japan. Hittil i år er salget av laks til EU redusert med fem prosent, i stedet går mer av laksen til Asia og USA.

– Med økte laksepriser har vi sett dreining av salget av norsk laks fra EU og over til Asia og USA, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet. Han tror laksesalget til EU vil øke utover høsten når produksjonen av laks øker og prisene dermed blir lavere.

Asbjørn Warvik Rørtveit (til høyre) er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. Her sammen med Gao Feng fra en kinesisk delegasjon hos Norges sjømatråd i Tromsø. Foto: Lars Åke Andersen

– Vi har sett i flere markeder at høy laksepris fører til stagnasjon eller redusert kjøp av laks, sier Rørtveit, som også forventer økt salg av laks når prisene går ned.

Lakseprisen var rekordhøy i første halvår med 70 kroner per kilo. Prisen var i september nede på 55 kroner kiloen, som fortsatt er høyere enn på samme tid i fjor. Aandahl tror ikke salget blir så stort at man passerer 100 milliarder i år.

Ny rekord også i år

– For å nå 100 milliarder må vi ha en verdivekst på 4,75 milliarder kroner i årets tre siste måneder, men det er lite sannsynlig, sier Rørtveit.

– Men det blir uansett en vesentlig vekst for norsk sjømat også i 2017. Vi har vekst på torsk og laks, så det har vært et fantastisk år for de fleste norske sjømatprodukter, sier han.

Med en pris på 55 kroner og produksjonskostnad på 35 kroner kiloet for laksen, tjener norske lakseeksportører i snitt 20 kroner per kiloet laks i september. Med en fortjeneste på rundt 35 kroner kiloet første halvår, ligger lakseeksportørene an til en fortjeneste på rundt 30 kroner per kilo i år.(Vilkår)