Dagens avis (digital)

DN_2017-10-05 DN.no
DN.no
Høye laksepriser reduserer salg av laks til EU og svekker veksten i norsk sjømat. Her fra lakseprodusenten Lerøy Aurora sitt i Kågen ved Skjervøy i Nord-Troms. Foto: Per Thrana

Sjømatnæringen når ikke 100 milliarder

Veksten i sjømatnæringen flater ut og når trolig ikke eksportverdi på 100 milliarder kroner i år som mange håpet. Årsaken er høye laksepriser og redusert salg av laks til EU.