Dagens avis (digital)

DN_2017-11-04 DN.no
DN.no
«Varsling gir direkte nytte i form av økonomisk nytte, nytten av helse, miljø og sikkerhet og nytten av at rettigheter ivaretas», skriver innleggsforfatteren. Foto: Istock/Getty Images

Varsling gir oss store besparelser

Varsling sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner årlig. Forebygging av vanstyre og lovbrudd er kostnadseffektivt.