Dagens avis (digital)

DN_2017-12-29 DN.no
DN.no
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har antydet at hennes førsteprioritet er sikkerhet, nærområdene, transatlantiske forhold og Europa. Her fra en spontanspørretime på Stortinget. Foto: Øyvind Elvsborg

Budsjettknuten

Utviklingspolitikken kan skygge for utenrikspolitikken.