Høyre, Frp og Venstre sitter i innspurten til en ny regjeringserklæring. Partiene håper å legge frem det politiske dokumentet i løpet av helgen, men det foregår fortsatt en intens tautrekking om krevende saker, får DN opplyst.

I kulissene kjemper interesseorganisasjonene for å få gjennomslag for en rekke saker. Norsk Industri, Norsk olje og gass, Bellona og Zero har i en felles henvendelse til regjeringen bedt om forsikringer for at fangst og lagring av karbondioksid (CCS) blir satsingsområde.

Dette er blant kravene Venstres innflytelse vil bli målt på når en utvidet regjering og en regjeringserklæring fra Høyre, Frp og Venstre nå rykker nærmere.

Organisasjonene er skuffet over innsparinger i siste statsbudsjett, og ber om at stor CCS-satsing opprettholdes både på Yaras ammoniakkanlegg, Norcems sementfabrikk og ved avfallsanlegget Klemetsrud i Oslo.

Begrunnelsen for kravet er dobbel: Disse tre anleggene står alene for over ti prosent av CO2-utslippene fra norsk industri. CO2-fangst er derfor avgjørende for å nå utslippsmål Norge har bundet seg til. I tillegg mener industriorganisasjonene at norsk satsing på å raffinere CCS-teknologien kan gi tusenvis av arbeidsplasser.

Les også:

Flyktningsignaler

Siden regjeringsforhandlingene startet i Moss 2. januar, har Venstre fått en strøm av henvendelser fra organisasjoner med innspill til hvordan partiet skal sette fotavtrykk på den nye regjeringsplattformen.

– Vi har mottatt mellom 100 og 150 innspill. Alt er lest og systematisert, sier pressesjef i Venstre Jan-Christian Kolstø.

Han forteller at NHO, Virke og LO, miljøbevegelsen, gründerorganisasjoner og utdannings-organisasjoner er blant aktørene som har kommet med innspill.

Asylsøkerorganisasjonen Noas mener Venstre må sørge for at Norge etterlever internasjonale flyktning- og menneskerettskonvensjoner når de får en plass rundt Kongens bord.

– Med Venstre inn i regjeringen må partiet kunne vise til at Norge ikke lenger skal utfordre internasjonale konvensjoner om flyktninger og om menneskerettigheter, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Hun fortsetter:

– På områder Norge er interessert i – konvensjoner om havområdene og om Arktis – er vi sterkt opptatt av å forsvare dem. Når det gjelder FNs anbefalinger i flyktningspørsmål og menneskerettskonvensjonen, tøyes det den andre veien. Innvandringsministeren har til og med sagt at Norge bør være blant Europas strengeste land – altså på linje med Polen, Ungarn og Tsjekkia. Her forventer vi endring, sier Austenå.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening, frykter ikke nye avgiftshopp, men håper Venstre får i gang systemomlegging av hele belastningen for bil.

– Engangsavgiften er flyttet på, og samtidig er det en skog av andre avgifter og ulike bompenger. Vi ønsker oss systemendring der hele belastningen for bil ble flyttet fra kjøp til bruk og ble likere. Dette er kjent og burde være av interesse for Venstre, sier Andresen.

Les også:

I beredskap

Ifølge NTB er alle de tre partienes besluttende organer bedt om å holde seg i beredskap i helgen. De skal gi sin anbefaling om det endelig fremforhandlede dokumentet, som det fredag ettermiddag fortsatt ikke var enighet om.

Venstres landsstyre er innkalt for å behandle resultatet søndag.

Det har vært få lekkasjer om konkrete saker underveis i forhandlingene, men de tre partiene har varslet stor innsats for inkludering – innsats for å få ned tallet på dem som havner utenfor arbeidsmarked og som faller fra underveis i utdannelse.

Etter det DN har grunn til å tro, har andelen av denne innsatsen som skal øremerkes integrering av innvandrere vært et omstridt punkt i forhandlingene.(Vilkår)

Vilkår

Les også:
Solberg: -Dette er leit for Tonning Riise og Høyre