Dagens avis (digital)

DN_2018-02-10 DN.no
DN.no
Curt Rice er rektor for det som var Høgskolen i Oslo og Akershus, og som nå er blitt universitet med et omstridt navn. Foto: Benjamin A. Ward/Oslomet

Mellomstorbyuniversitetet OsLomeTt