Dagens avis (digital)

DN_2018-02-10 DN.no
DN.no
Stortinget skal snart behandle et forslag om å utrede en særskatt på flernasjonale selskaper som har digitale inntekter. Fra forslagsstilleren fra Miljøpartiet De Grønne legges det ikke skjul på at målet er å ramme Apple, Microsoft, Facebook og Google, skriver artikkelforfatteren. Her fra Google Norges lokaler på Aker Brygge i Oslo. Foto: Fartein Rudjord

Særnorsk «Google-skatt» helt unyttig

Stortinget bør spare regjeringen for arbeidet med å utrede en norsk «Google-skatt».