Dagens avis (digital)

DN_2018-02-10 DN.no
DN.no
Oljebransjens fremste lobbyist Karl Eirik Schjøtt-Pedersen forsynte seg med sjøkreps på oljekonferanse. Av hensyn til bransjens omdømme tømte han den raskt tilbake da han oppdaget DNs fotograf. Foto: Per Thrana

Lukten av penger som renner ut

Sjøkreps på tallerkenen er oljebransjens minste problem.