Dagens avis (digital)

DN_2018-02-10 DN.no
DN.no

Derfor bør du høre på «dusteråd»

Børsen går opp og ned. Og stort mer er det egentlig ikke mulig å si.